ดูวีดีโอตอนที่2
ดูวีดีโอตอนที่ 3
  
     
 
    โครงการฝึกอาชีพเรื่อง "การทำถั่วกรอบแก้ว" (ตอนที่1)

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

ถัดไป