ดูวีดีโอตอนที่ 1
    
     
 
    โครงการฝึกอาชีพเรื่อง "การทำตุ๊กตาการบูร" (ตอนที่2)

 วันที่ 28 มกราคม 2553 ณ เทศบาลท่าโขลง จ.ปทุมธานี

กลับ