รายงานสถานการณ์ด้าน HR : สถานการณ์การมีส่วนร่วมในการทำงานของนักวิจัยสตรีด้านวิทยาศาสตร์

 คลิ๊กลิ้งค์เพื่ออ่านรายละเอียดหรือดาวน์โหลดข้อมูล :drive.google.com/file/d/1xMfBZt-7QDuVFetMkns5aB3oV2SHmseZ/view