ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “โรงเรียนผู้สูงอายุ”

 

 กดลิ้งค์เช็ครายชื่อออนไลน์ : drive.google.com/file/d/1bK5djDs_IoP6BWRmcERPUCzthTvqC50u/view

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กดลิ้งค์เช็ครายชื่อออนไลน์ : drive.google.com/file/d/1bK5djDs_IoP6BWRmcERPUCzthTvqC50u/view