โรงเรียนผู้สูงอายุสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”(โรงเรียนผู้สูงอายุ)ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรุ่นที่1มธ.ศูนย์รังสิตรุ่นที่2มธ.ท่าพระจันทร์(รับจำนวน 45 คนต่อรุ่น)เต็ม

 

 

โหลดใบสมัครอบรมได้ที่นี่