โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเป็นเลิศ ของสถานประกอบการตามหลักทางสายกลาง” รุ่นที่ 1

 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่

ดูรายละเอียดดครงการที่นี่