ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ University of California at Berkeley II 2561” รุ่นที่ 5 จัดโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 นักศึกษาที่สนใจโครงการสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่