เรื่อง “ดำเนินกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและติดตามผล”

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมโครงการบริการสังคม บรรยายโดย : วิทยากรจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.ศรีอยุธยา กทม. กิจกรรมครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อดูผลพัฒนาการของผู้เข้าอบรมตั้งแต่ครั้งแรก โดยครั้งนี้อาจารย์ได้ให้ความรู้เรื่องธรรมมะเข้าแทรกกับการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเพื่อให้การดำรงชีวิตนั้นเป็นสุขและไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆตามมา รวมถึงการเผยเคล็ดลับการใช้สมุนไพรรักษาโรคต่างๆของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปเผยแพร่ต่อได้ครับ