พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา“หลักสูตรคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์,ดร.สันทณี เครือขอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคม,หัวหน้างานแต่ละฝ่ายของสถาบัน พร้อมคณะทีมงาน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา “หลักสูตรคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้กับผู้เข้าศึกษาเป็นจำนวน 82 คน โดยหลักสูตรได้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของผู้สูงอายุเพราะมีทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้ พร้อมนำความรู้ที่ได้สำเร็จไปในครั้งนี้ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตต่อสังคมให้มีคุณภาพต่อไป