พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา“หลักสูตรคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ , ดร.สันทณี เครือขอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคม พร้อมทีมงานฝ่ายบริการสังคม จัดพิธีสำเร็จการศึกษา มอบวุฒิบัตร “หลักสูตรคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้กับผู้เข้าศึกษาเป็นจำนวน 44 คน โดยหลักสูตรได้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของผู้สูงอายุเพราะมีทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้ พร้อมนำความรู้ที่ได้สำเร็จไปในครั้งนี้ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตต่อสังคมให้มีคุณภาพต่อไป