ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ) ส่วนภูมิภาค

 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์และคณะ ต้อนรับตัวแทนเครือข่าย เข้าประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ) ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก เพื่อหารือการจัดกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์