โครงการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่กรมการแพทย์ รุ่นที่ 2

 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 นำโดย นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดี กรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม ”โครงการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่กรมการแพทย์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 จัดร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการนี้จัดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพสำหรับกลุ่มนักวิชาการรุ่นใหม่กรมการแพทย์ อันก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการแพทย์ทางด้านวิจัยพัฒนาและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มนักวิชาการกรมการแพทย์ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ ณ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี