เรื่อง “รักษากายด้วยการกดจุดหยุดอาการ”

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการสังคม เรื่อง “รักษากายด้วยการกดจุดหยุดอาการ” และ เรื่อง “ท่าดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” บรรยายโดย : นาวาอากาศโท นายแพทย์อุดม เกียรติวิชญ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (นายแพทย์ 9) คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์ โดยหลักสูตรทั้งสองนี้เป็นโครงการที่จัเขึ้นแบบให้เปล่ากับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถาบัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนั้นสามารถนำความรู้ที่ได้จากสถาบัน นำกลับไปใช้ประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไป www.facebook.com/Icehroffice/