หลักสูตร : แบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์

 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 – วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร : แบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ (Best Practices in HR) รุ่นที่ 7 ในวันแรกของการบรรยาย วิทยากร โดย : ดร. ดนัย เทียนพุฒ บรรยายหัวข้อ บทบาทของ HR ในฐานะคู่คิดเชิงกลยุทธ์ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็น ถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อนำความรู้ที่ได้นำกลับไปสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพย์สินที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร ได้อย่างยั่งยืนต่อไป