โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 1

 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ , ดร.สันทณี เครือขอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคม และคณะ นำทีมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 1 วันนี้เป็นวันแรก ณ ห้องสำนักศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมการเปิดโรงเรียนในวันนี้ต้องขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับการเรียนการสอนในวันนี้เป็นอย่างดี และระหว่างเรียน ดร.สันทณี เครือขอน ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรและภาพรวมของการเรียนทั้งหมด และทั้งนี้ ได้ให้ผู้เรียนมีการวัดสมรรถภาพร่างกายที่เป็นอีกหนึ่งวิชา ที่ผู้เรียนจะได้รู้ถึงสมรรถนะต่างๆของร่างกายตนเองว่ามีปัญหาจุดไหนและจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้วัดสมรรถนะครั้งนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : today.line.me/TH/article/yo7M6z