พิธีทำบุญสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ครบรอบ 1 ปี

 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ คณะผู้บริหารและคณะ จัดงานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถาบัน ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารและพนักงานต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันครั้งนี้

คลิ๊กลิ้งค์ชมภาพเพิ่มเติม : www.facebook.com/pg/Icehroffice/photos/