เรื่อง "หลักการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR"

 วันที่ 9 เมษายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการสังคม เรื่อง "หลักการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR" บรรยายโดย : คุณวิทยา โพธิ์หลวง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารมูลนิธิ ร.พ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ. ศรีอยุธยา เขตพญาไท กทม. โดยการอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรอบรมฟรีให้กับประชาชนทั่วไปทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี เพราะเป็นเรื่องที่ให้ความรู้เฉพาะทางกับผู้เรียนและมีการ work shop เพื่อให้ผู้อบรมนั้นเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย พร้อมยังสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปเผยแพร่ต่อได้อีกด้วย