ประชุม : "โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน"

 วันที่ 5 เมษายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ดร.สันทณี เครือขอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคม และ คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ และคณะได้ร่วมประชุมกับธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับ "โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน" เพื่อให้เกิดความพร้อมและความเข้าใจในการจัดโครงการต่อไป