หลักสูตรเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่)

 วันที่ 3 เมษายน 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) วิทยากรโดย อาจารย์อิสรานุวัฒน์ ศรีคุณ อบรม ณ ห้องสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์ โดยหลักสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายการขับขี่ต่างๆของรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ และรถสามล้อ เพื่อนำความรู้และการรับรองจากสถาบันนำไปยื่นสอบใบขับขี่ได้ที่ขนส่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ท่านใดสนใจอบรมเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถทางสถาบันเปิดอบรมทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ 02 613 3820 ในเวลาทำการ หรือสมัครหน้างานได้ก่อนเวลา 08.00 น.