ศึกษาดูงาน “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่

 วันที่ 4 มีนาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ทางศูนย์พร้อมได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานต่างๆกับสถาบัน พร้อมพาชมสวนเพาะพันธุ์พืชสวน (ดอกหน้าวัว)