งานเลี้ยงปีใหม่สถาบัน

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมงานปีใหม่ของสถาบัน ณ ร้านอุ่นไอดิน โดยมีผู้บริหารและบุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ก่อนจะเข้าปีพุทธศักราชใหม่ 2561 ครับ