สวัสดีปีใหม่วิทยากร

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ และ คุณศันสนีย์ วิชากรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์1 มธ. ท่าพระจันทร์

#สวัสดีปีใหม่2561 #สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์