*
ffffff
line decor
  
line decor

     

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ  
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดที่นี่

- เปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรม หลักสูตร"สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ"รุ่นที่ 9 เดิม วันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 ห้องประชุมประภาศน์ อวยชชัย ชั้น 4 เปลี่ยนเป็น วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 อบรม ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.

- เปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรม หลักสูตร"การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง โทรศัพท์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC"รุ่นที่ 14 เดิม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมประภาศน์ อวยชชัย ชั้น 4 เปลี่ยนเป็น วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 อบรม ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.

- ขอเปลี่ยนแปลงวันที่อบรม หลักสูตร"เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ"รุ่นที่ 47 จากเดิม วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เปลี่ยนเป็นวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น.

- ขอย้ายสถานที่อบรม หลักสูตร Effective Presentation" ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง รุ่นที่ 57 วันที่อบรม 16-18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.จากเดิมอบรมที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ย้ายไปอบรมที่โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพ เนื่องจากนักศึกษารับปริญาบัตรในวันดังกล่าว

- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม รับสมัคร บุลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดที่นี่

- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม รับสมัคร พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดที่นี่

- ปฎิทินโครงการจัดฝึกอบรมประจำปี 2558 ดูรายละเอียดที่นี่
- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ ปี 2558 ดูรายละเอียดที่นี่ และ LOADใบสมัครที่นี่

- เรื่องการนำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้อบรม(ดูรายละเอียดที่นี่)

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(สงขลาี่)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 3-4 ส.ค. 58 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
2 3-4 ส.ค. 58 กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและ แก้ปัญหาของนักบริหาร ม.ธ.ท่าพระจันทร์
3 5 ส.ค. 58 การคิดเชิงรุก โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต
4 5-7 ส.ค. 58 การบริหารโครงการ โรงแรมนารายณ์
5 10-11 ส.ค. 58 เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการ และธุรกิจ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
6 13-14 ส.ค. 58 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ม.ธ.ท่าพระจันทร์
7 17-18 ส.ค. 58 กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร (Cultural Change for Your Organizational Success) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
8 19 ส.ค. 58 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ การสร้างคุณค่าในการบริการ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
9 20-21 ส.ค. 58 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
10 20-21 ส.ค. 58 การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับตัวเข้าสู่ AEC โรงแรมนารายณ์์
11 22-23 ส.ค. 58 การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิต ด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส โรงแรมปริ๊นสตั้นพาร์คสวีท
12 24-25 สค58 เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์ กิจกรรมอย่างมืออาชีพ โรงแรมนารายณ์
13 24-25ส.ค. 58 เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
14 28-29 ส.ค. 58 เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
23 – 24 ก.พ. 2558
“การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย”
     3,000.-
2
25 – 26 ก.พ. 2558
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
3,000.- ์
3. 27 –28 ก.พ. 2558
“การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร”
      3,000.-
4.
2 – 4 มี.ค. 2558
“การบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผย ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
     4,500
5.
ที่ 5 – 6 มี.ค. 2558
“ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI”
       3,000

ณ โรงแรมเอเชี่ยน (Asian Hotel) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร. 08 7802 8461 โทรสาร 0 2225 7517


ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2558ปฏิทินโครงการ

- คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดอบรม เรื่องการจัดโครงการฝึกอบรมในทัณฑสถาน