* แจ้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากเดิม เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจและการสร้างอารมณ์ขัน รุ่นที่ 1-3 เปลี่ยนเป็นหลักสูููตร เทคนิคการพูดโน้มน้าวจูงใจและการสร้างอารมณ์ขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"รุ่นที่ 1 - 3
ffffff
line decor
  
line decor

     

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ  
 
- แจ้งยกเลิกโครงการ "เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์ กิจกรรมอย่างมืออาชีพ"วันที่ 26 - 27 พค. 58

- รับสมัครงานผู้ประสานงานวิชาการ 1 อัตรา ดูรายละเอียดที่นี่


- แจ้งเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร"การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวเข้าสู่ AEC" รุ่นที่ 5
เดิม วันที่ 14 - 15 พค.58 เปลี่ยนเป็น วันจันทร์-อังคารที่ 8-9 มิ.ย.58 ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ สีลม

- ปฎิทินโครงการจัดฝึกอบรมประจำปี 2558 ดูรายละเอียดที่นี่
- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 1 พย. 57 ดูรายละเอียดที่นี่ และ LOADใบสมัครที่นี่

- เรื่องการนำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้อบรม(ดูรายละเอียดที่นี่)

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(สงขลาี่)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 1 พ.ค. 58 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
2 4พ.ค. 58 เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
3 6-8 พ.ค. 58 Effective Presentation : ศิลปะการนำเสนอ เพื่อครองใจผู้ฟัง ม.ธ.ท่าพระจันทร์
4 8 พ.ค. 58 เทคนิคการสัมภาษณ์และการคัดเลือกบุคลากร ม.ธ.ท่าพระจันทร์
5 11-12 พ.ค. 58 ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
6 14-15 พ.ค. 58 การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับตัวเข้าสู่ AEC โรงแรมนารายณ์
7 14-15 พ.ค. 58 เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการ และธุรกิจ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
8 18-19 พ.ค. 58 เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
9 20-21 พ.ค. 58 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด ในที่ชุมชน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
10 25-26 พ.ค. 58 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร ม.ธ.ท่าพระจันทร์
11 26-27พ.ค. 58 เทคนิคการเป็นวิทยากรนำและสร้างสรรค์ กิจกรรมอย่างมืออาชีพ (ยกเลิก) โรงแรมนารายณ์
12 27 พ.ค. 58 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและ การสร้างคุณค่าในการบริการ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
13 28-29 พ.ค. 58 การสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน เพื่อความสำเร็จของงาน (Happy Workplace) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
23 – 24 ก.พ. 2558
“การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย”
     3,000.-
2
25 – 26 ก.พ. 2558
“ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่”
3,000.- ์
3. 27 –28 ก.พ. 2558
“การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร”
      3,000.-
4.
2 – 4 มี.ค. 2558
“การบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผย ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
     4,500
5.
ที่ 5 – 6 มี.ค. 2558
“ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI”
       3,000

ณ โรงแรมเอเชี่ยน (Asian Hotel) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร. 08 7802 8461 โทรสาร 0 2225 7517


ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2558ปฏิทินโครงการ

- คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดอบรม เรื่องการจัดโครงการฝึกอบรมในทัณฑสถาน