*
ffffff
line decor
  
line decor

     

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ  
 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดที่นี่
- รับสมัครบุคคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดที่นี่

- เปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรม หลักสูตร"สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ"รุ่นที่ 9 เดิม วันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 ห้องประชุมประภาศน์ อวยชชัย ชั้น 4 เปลี่ยนเป็น วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 อบรม ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.

- เปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่อบรม หลักสูตร"การสื่อสารภาษาอังกฤษทาง โทรศัพท์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC"รุ่นที่ 14 เดิม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ห้องประชุมประภาศน์ อวยชชัย ชั้น 4 เปลี่ยนเป็น วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 อบรม ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา มธ.

- ขอเปลี่ยนแปลงวันที่อบรม หลักสูตร"เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ"รุ่นที่ 47 จากเดิม วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เปลี่ยนเป็นวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชชัย ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

- ขอย้ายสถานที่อบรม หลักสูตร Effective Presentation" ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง รุ่นที่ 57 วันที่อบรม 16-18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.จากเดิมอบรมที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ย้ายไปอบรมที่โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพ เนื่องจากนักศึกษารับปริญาบัตรในวันดังกล่าว


- ปฎิทินโครงการจัดฝึกอบรมประจำปี 2558 ดูรายละเอียดที่นี่
- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ ปี 2558 ดูรายละเอียดที่นี่ และ LOADใบสมัครที่นี่

- เรื่องการนำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้อบรม(ดูรายละเอียดที่นี่)

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(เชียงใหม่)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 ต.ค. 58 เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
2 8-9 ต.ค. 58 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
3 21 ต.ค. 58 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
4 15-16 ต.ค. 58 การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพ ในการทำงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
5 12-13 ต.ค. 58 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด ในที่ชุมชน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
6 19-20 ต.ค. 58 เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการ และธุรกิจ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
7 26-28 ต.ค. 58 เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
8 29-30 ต.ค. 58

ทฤษฎีเกมกับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร (Blue Ocean and Game Theory)

ม.ธ.ท่าพระจันทร์
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
วัน ศ - ส ที่ 11- 12 ธ.ค. 2558
     3,000.-
2
วัน จ – อ ที่ 14 – 15 ธ.ค. 2558
3,000.- ์
3. วัน พ – พฤ ที่ 16 – 17 ธ.ค. 2558       3,000.-
4.
วัน ศ – ส ที่ 18 – 19 ธ.ค. 2558
    3,000
5.
วัน จ – อ ที่ 21 – 22 ธ.ค. 2558
       3,000
6.
วัน พ – พฤ ที่ 23 – 24 ธ.ค. 2558
       3,000

อบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร. 08 7802 8461 โทรสาร 0 2225 7517


 

ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2558ปฏิทินโครงการ