* แจ้งยกเลิกโครงการ Effective Presentation : ศิลปะการนำเสนอ เพื่อครองใจผู้ฟัง รุ่นที่ 52 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 23-25 เม.ย. 57
ffffff
line decor
  
line decor

     

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ  
 

- ปฎิทินโครงการจัดฝึกอบรมประจำปี 2558 ดูรายละเอียดที่นี่
-สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมรับสมัครงานพนักงานขับรถยนต์ ดูรายละเอียดที่นี่
-สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมจัดอบรมนักศึกษาภาคฤดูร้อนผู้สนใจ ดูรายละเอียดที่นี่
- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 1 พย. 57 ดูรายละเอียดที่นี่ และ LOADใบสมัครที่นี่
- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์นวัตกรรมอาเซียน เพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลผลิต "จัดโครงการประกวดสารคดีสั้นแนะนำสำนัก เสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
เป็นภาษาอังกฤษ" ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่นี่ และ Down load ใบสมัครได้ที่นี่
- เรื่องการนำรถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้อบรม(ดูรายละเอียดที่นี่)

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(นครราชสีมาี่)
   วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร ( กรุงเทพ)
สถานที่
1 13-14 ต.ค. 57 การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพ ในการทำงาน ม.ธ.ท่าพระจันทร์
2 15 ต.ค. 57 เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
3 16-17 ต.ค. 57 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด ในที่ชุมชน ม.ธ.ท่าพระจันทร
4 20-21 ต.ค. 57 ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) ม.ธ.ท่าพระจันทร์
5 22 ต.ค. 57 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
6 27 - 28 ต.ค. 57 สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ ม.ธ.ท่าพระจันทร์
7 29-31 ต.ค. 57 Effective Presentation : ศิลปะการนำเสนอ เพื่อครองใจผู้ฟัง ม.ธ.ท่าพระจันทร์
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
18-20 เม.ย. 56
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
     3,800
2
22-23 เม.ย. 56
การสร้างความสำเร็จด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ
 2,500์
3. 24-25 เม.ย. 56
การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร
      2,500
4.
26-27 เม.ย. 56
การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
      2,500
5.
29-30 เม.ย. 56
การเสริมสร้างความสุขด้วยการสั่งจิต
       2,500

อบรม ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร 087-8028461


ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2558ปฏิทินโครงการ