*
ffffff
line decor
  
line decor

     

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนา โครงการบริการวิชาการ


โหลดโปรแกรม Arcrobat Reader
รายการวิทยุ Fm

      

 จุลสารสำนัก             

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

free hit counters login page
ผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 
 
 
     กิจกรรม   

 

   ข่าวประชาสัมพันธ  
 
- การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รายละเอียดที่นี่

- สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.เปิดรับสมัครการอบรมสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคลปี 2559เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป อบรมเฉพาะวันเสาร์ ดูรายละเอียดที่นี่และ LOADใบสมัครที่นี่

 
  โครงการบริการสังคมประจำเดือน
โครงการบริการวิชาการประจำเดือน
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาการโดยคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ
และวิทยากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงาน
  • กรุงเทพ
  • ภูมิภาค(สงขลา)
  วัน -เดือน- ปี
หลักสูตร (ภูมิภาค)
ค่าลงทะเบียน
1
24 – 25 ก.พ. 2559
     3,000.-
2
26 – 27 ก.พ. 2559
การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
3,000.- ์
3. 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 2559
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
      3,000.-
4.
2 – 3 มี.ค. 2559
การเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กรด้วยค่านิยมหลัก 12 ประการ
    3,000
5.
4 – 5 มี.ค. 2559
เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
       3,000
6.
7 - 8 มี.ค. 2559
ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม
       3,000

อบรม ณ โรงแรมเอเชี่ยน (Asian Hotel) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรีดา สุวรรณวาสี โทร. 08 7802 8461 โทรสาร 0 2225 7517


 

ดูปฏิทินโครงการฝึกอบรมในปี 2559ปฏิทินโครงการ